Orden 4/2021 Competencia Lingüística para el ejercicio de la función docente.

ORDRE 4/2021, de 4 de febrer, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià.

Publicat en:  DOGV núm. 9015 de 08.02.2021
Número identificador:  2021/1083
Referència Base de Dades:  001094/2021