BECA D’ARQUEOLOGIA 2021. Ajuntament de València

Beca d’Arqueologia 2021 Ajuntament de València

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals i s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (11/06/2021). La presentació de sol·licituds i la resta de documentació es realitzarà a través del tràmit habilitat a l’efecte en la seu electrònica de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València.

El termini de presentació finalitzarà el 01/07/2020

Altres:

La beca tindrà una duració de huit mesos, a comptar des del moment de l’admissió de la persona becària, sense que es contemple possibilitat de pròrroga.

 

BASES