DISTRIBUCIÓ I CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES DE L’ESO (ESBORRANY)