I CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE CERÀMIQUES HISTÒRIQUES – I CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CERÁMICAS HISTÓRICAS

 

I CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE CERÀMIQUES HISTÒRIQUES

Presentació

De totes i tots és ben conegut que l’anàlisi del registre ceràmic d’una intervenció arqueològica és fonamental per a determinar la seua seqüència cronològica. Existeixen etapes històriques en els quals els estudis ceramològics han aconseguit un grau de detall tal que és possible datar un nivell o una estructura amb un marge d’error bastant acceptable. No obstant això, d’uns altres (i curiosament no sempre els més antics) la manca de sistematitzacions fa a vegades difícil la seua adscripció temporal. Fins i tot per a períodes ben estudiats uns certs tipus, com per exemple les ceràmiques comunes, molt sovint s’agrupen de manera genèrica pel desconeixement general de la seua evolució.

La Secció d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Docents i Professionals de la Cultura de València i Castelló i el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Martí”, proposem la
realització d’un cicle de conferències centrat en l’estudi de la ceràmica històrica agrupada per períodes o tipus de materials, dirigit als professionals de l’arqueologia i a estudiants del grau
d’Historia i màster d’arqueologia. Aspira a consolidar-se en futures sessions amb l’objectiu de presentar un estat de la qüestió general del coneixement que en estos moments es té de diverses sèries ceràmiques o conjunts agrupats de determinades cronologies.

 

Programa

Dimarts 23 d’abril de 2024
18.00 – 20.00h
Esperança Huguet Enguita
Ceràmica comuna romana: identificació, interpretació i datació.

Dimarts 30 d’abril de 2024
18.00 – 20.00h
Lourdes Roca Fernández
La ceràmica dels segles XIII i XIV. Conquesta, colonització i canvi en la cultura material en València.

Dimarts 7 de maig de 2024
18.00 – 20.00h
Josep Pérez Camps
La pisa popular de Manises durant el segle XIX: Característiques tècniques, peculiaritats de manufactura, models decoratius i marques de fàbrica, com a indicadors de la seua evolució morfològica i decorativa

Dimarts 14 de maig de 2024
17.00 – 18.00h
Visita guiada per Jaume Coll Conesa, Director del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuaries “González Martí”, a la col·lecció de les ceràmiques exposades al museu
18.00 – 20.00h
Xavier Laumain
Els paviments tipus Nolla i les rajoles hidràuliques

 

Per a accedir al programa complet puntxa açí

 

Inscripció

La inscripció és obligatòria per qüestió d’aforament màxim de 35 persones.
Es formalitzarà mitjançant enllaç digital del CDL de València i Castelló
https://docs.google.com/forms/d/1Fq2GgLGZK7sARHDu6kN8ZJOivU0ddTVF-oSUFoa-y2I/edit

¡¡¡¡¡PLACES COBERTES!!!! Hem creat una llista d’espera per ordre d’inscripció. L’haureu de sol.licitar cridant al 96 3493910 o enviant email a: cdlvalencia@cdlvalencia.org

Lloc de realització de les conferències
Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Martí”
c/ Poeta Querol, 2

ORGANITZAT PEL MUSEU NACIONAL DE CERÀMICA I ARTS SUMPTUÀRIES» GONZÁLEZ MARTÍ» I EL COL.LEGI OFICIALS DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIENCIES DE VALÈNCIA I CASTELLÓ I COL.LEGI DE DOCENTS I PROFESSIONALS DE LA CULTURA

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

I CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CERÁMICAS HISTÓRICAS

Presentación

De todas y todos es muy conocido que el análisis del registro cerámico de una intervención arqueológica es fundamental para determinar su secuencia cronológica. Existen etapas históricas en los cuales los estudios ceramológicos han conseguido un grado de detalle tal que es posible datar un nivel o una estructura con un margen de error bastante aceptable. Sin embargo, de otros (y curiosamente no siempre los más antiguos) la carencia de sistematizaciones hace a veces difícil su adscripción temporal. Incluso para periodos muy estudiados ciertos tipos, como por ejemplo las cerámicas comunes, muy a menudo se agrupan de manera genérica por el desconocimiento general de su evolución.

La Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura de València y Castelló y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, proponemos la realización de un ciclo de conferencias centrado en el estudio de la cerámica histórica agrupada por periodos o tipos de materiales, dirigido a los profesionales de la arqueología y a estudiantes del grado de Historia y máster de arqueología. Aspira a consolidarse en futuras sesiones con el objetivo de presentar un estado de la cuestión general del conocimiento que en estos momentos se tiene de varias series cerámicas o conjuntos agrupados de determinadas cronologías.

Programa

Martes 23 de abril de 2024
18.00 – 20.00h
Esperança Huguet Enguita
Cerámica común romana: identificación, interpretación y datación.

Martes 30 de abril de 2024
18.00 – 20.00h
Lourdes Roca Fernández
La cerámica de los siglos XIII y XIV. Conquista, colonización y cambio en la cultura material en València.

Martes 7 de mayo de 2024
18.00 – 20.00h
Josep Pérez Camps
La loza popular de Manises durante el siglo XIX: Características técnicas, peculiaridades de manufactura, modelos decorativos y marcas de fábrica, como indicadores de su evolución morfológica y decorativa.

Martes 14 de mayo de 2024
17.00 – 18.*00h
Visita guiada por Jaume Coll Conesa, Director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, a la colección de las cerámicas expuestas en el museo

18.00 – 20.*00h
Xavier *Laumain
Los pavimentos tipos Nolla y las baldosas hidráulicas

Para acceder al programa completo pulsa aquí

Inscripción

La inscripción es obligatoria por cuestión de aforo máximo de 35 personas.
Se formalizará mediante enlace digital del *CDL de València y Castelló
https://docs.google.com/forms/d/1fq2gglgzk7sarhdu6kn8zjoivu0ddtvf-osufoa-y2i/edit

¡¡¡¡¡PLAZAS CUBIERTAS!!!! Hemos creado una lista de espera por orden de inscripción. Lo deberéis solicitar llamando al 96 3493910 o mandando email a : cdlvalencia@cdlvalencia.org

Lugar de realización de las conferencias:
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”
c/ Poeta Querol, 2

ORGANIZADO POR EL MUSEO NACIONAL DE CERÁMICAS Y ARTES SUNTUARIAS «GONZÁLEZ MARTÍ» Y EL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE VALENCIA Y CASTELLÓN  Y COLEGIO DE DOCENTES Y  PROFESIONALES DE LA CULTURA