Listado provisional pruebas de acceso al cuerpo superior técnico de administración cultural GVA

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2021, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració cultural, A1-21, sector administració especial, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 171/18, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.

 

Publicat en:  DOGV núm. 9026 de 23.02.2021
Número identificador:  2021/1546
Referència Base de Dades:  001600/2021