MEMÒRIA D’ACTIVITATS (maig-desembre 2023) Junta de la Secció d’Arqueologia