Sección Historia del Arte. Reunión con la Directora General de Cultura y Patrimonio.

13/01/2021

El passat dimecres 13 de gener, la Secció d’Història de l’Art del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de València i Castelló s’ha reunit amb la Directora General de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga Toledo.

Durant la reunió, la qual ha estat la primera presa de contacte entre ambdós ens, s’han tractat aspectes generals que afecten als i les historiadores de l’art, així com qüestions de relacions i sinergies entre la Secció i la Direcció General.

La Secció s’ha presentat oficialment a la Direcció General de Cultura i Patrimoni; al que ha seguit l’oferiment en la col·laboració i en formar part dels òrgans consultius de la Direcció General per a la realització d’informes patrimonials.

Així mateix, també s’ha informat de les de les aspiracions de la Secció en la defensa professional de les nostres col·legiades i col·legiats, especialment en la convocatòria de places públiques i borses de treball, ja constituïdes o no, com les de gestió cultural, en la que els i les historiadores de l’art no poden accedir; o la creació d’un cos de conservadors de museus. Aspectes que, amb la recent reforma de la Llei de Funció Pública, en el que per fi s’ha inclòs la titulació d’Història de l’Art, comportarien una resolució i millora més factible.

Pel seu caire formatiu, també s’ha parlat de la gratuïtat en l’accés a centres d’art valencians a totes aquelles persones col·legiades en Història de l’Art. Finalment, la Secció ha manifestat la seua intenció de convertir-se en un ens de defensa i protecció del patrimoni cultural valencià.


13/01/2021

El pasado miércoles 13 de enero, la Sección de Historia del Arte del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de València y Castelló se ha reunido con la Directora General de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga Toledo.

Durante la reunión, la cual ha sido la primera presa de contacto entre ambos entes, se han tratado aspectos generales que afectan a los y las historiadoras del arte, así como cuestiones de relaciones y sinergias entre la Sección y la Dirección General.

La Sección se ha presentado oficialmente a la Dirección General de Cultura y Patrimonio; al que ha seguido el ofrecimiento en la colaboración y al formar parte de los órganos consultivos de la Dirección General para la realización de informes patrimoniales.

Así mismo, también se ha informado de las de las aspiraciones de la Sección en la defensa profesional de nuestras colegiadas y colegiados, especialmente en la convocatoria de plazas públicas y bolsas de trabajo, ya constituidas o no, como las de gestión cultural, en la que los y las historiadoras del arte no pueden acceder; o la creación de un cuerpo de conservadores de museos. Aspectos que, con la reciente reforma de la Ley de Función Pública, en el que por fin se ha incluido la titulación de Historia del Arte, comportarían una resolución y mejora más factible.

Por su cariz formativo, también se ha hablado de la gratuidad en el acceso a centros de arte valencianos a todas aquellas personas colegiadas en Historia del Arte. Finalmente, la Sección ha manifestado su intención de convertirse en un ente de defensa y protección del patrimonio cultural valenciano.