TALLERS

 BIBLIOTECA VALENCIANA 2015-2016

Coordinació: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Destinataris: grups concertats prèvia reserva, des de primària a adults (segons programa).

Temàtiques i periodes:

 • Còmic (octubre): Viatjant amb Paco Roca.
 • Narrativa (novembre): Tornada al país de les meravelles / Escriptors d’ultratomba
 • Poesia (desembre): Haikus / Poesia i Art
 • Llibre Electrònic (febrer): Introducció a la lectura digital.
 • Biblioteconomia (març, abril, maig): Bibliotecaris per un dia.
 • Literatura (18 a 23 d’abril de 2016): Els altres personatges del Quixot.

Preinscripció: La inscripció es pot fer fins al 30 de setembre de 2015 mitjançant el següent formulari online .

El llistat de centres seleccionats per activitat es farà públic en el portal web de la Biblioteca Valenciana, abans del 9 d’octubre de 2015.

Si després d’eixa data, algún taller no estiguera complet, la inscripció a eixe taller permaneixerà oberta mentre hi haja places lliures.

Data: Entre octubre de 2015 i maig de 2016. Habitualment, dimecres, dijous i divendres, de 10 a 12 i de 12 a 14 h.

Lloc: Monestir de Sant Miquel dels Reis (Av. de la Constitució, 284, 46019 València)


TALLERES DE LA BIBLIOTECA VALENCIANA 2015-2016

 

Coordinación: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

 

Destinatarios: grupos concertados previa reserva, desde primaria a adultos (según programa).

 

Temáticas y periodos:

 • Cómic (octubre): Viajando con Paco Roca.
 • Narrativa (noviembre): Regreso al país de les maravillas / Escriptors d’Ultratomba
 • Poesía (diciembre): Haikus / Poesía y Arte
 • Libro Electrónico (febrero): Introducción a la lectura digital.
 • Biblioteconomía (marzo, abril, mayo): Bibliotecarios por un día.
 • Literatura (18 a 23 de abril de 2016): Los otros personajes del Quijote.

Preinscripción: La inscripción se puede hacer hasta el 30 de septiembre de 2015 mediante el siguiente formulario online.

El listado de centros seleccionados por actividad se hará público en el portal web de la Biblioteca Valenciana, antes del 9 de octubre de 2015.

Si después de esa fecha, algún taller no estuviera completo, la inscripción a ese taller permanecerá abierta mientras haya plazas libres.

 

Fecha: Entre octubre de 2015 y mayo de 2016. Habitualmente, miércoles, jueves y viernes, de 10 a 12 y de 12 a 14 h.

 

Lugar: Monasterio de San Miguel de los Reyes (Av. de la Constitución, 284, 46019 Valencia)

 

La Biblioteca Valenciana, ara també en  /  La Biblioteca Valenciana, ahora también en: