Curs: VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Una proposta d’assignatura per a primària i secundària (ESO)

Professor:

Juan Carlos Castelló Meliá. Doctor per la universitat de València. Professor de filosofia de secundària i creador de l’assignatura “Violència de Gènere” (Projecte Interdisciplinar), des del curs 2018-2019.


Comprometre’s a impartir una formació integral per al desenvolupament dels alumnes/as tant des del punt de vista intel·lectual com personal, creant ciutadans compromesos. És imprescindible tractar directament la violència de gènere a les aules perquè ni tan sols en classes com les d’ètica o valors s’esmenta aquesta greu problemàtica. L’objectiu de la creació d’aquesta assignatura és «entrenar» la mirada dels alumnes/as perquè identifiquen el sexisme i la violència de gènere en la vida quotidiana a més de la seua intel·ligència per a detectar les violències en totes les metamorfosis i canvis amb els quals tracta de camuflar-se per a perpetuar-se. Abans de res que a través d’aquesta assignatura l’alumnat siga capaç de descobrir a l’home sexista i denunciar la violència contra les dones.


  1. OBJECTIUS PRINCIPALS

 

  1. A)  Com crear i adequar al centre del professorat participant l’assignatura o matèria (optativa) denominada  “violència de gènere”. Elaborar una programació didàctica pràctica adient.

 

  1. B)  Anàlisi i interpretació del sexisme i les seues metamorfosis al sistema educatiu, tant en primària com en secundària, tant en general com en els centres concrets del professorat participant en el curs.

 

 

  1. CONTINGUT

 

2.1 El sexisme. Aproximació conceptual

2.1.a Sexisme i violència de gènere

2.1.b Arrels del sexisme

2.1.c Microviolència i macroviolència

 

2.2 El sexisme al sistema educatiu: estructura i dinàmica

2.2.a El sexisme és estructural

2.2.b El sexisme és curricular

2.2.c El sexisme és comportamental

 

2.3 És el meu centre sexista?

2.3.a Pràctica: grau de sexisme, aspectes sexistes (espais, currículum, poder, etc.)

      2.3.b  Què hem descobert al meu centre? Què podem fer per millorar-lo?

 

2.4 De la necessitat d’una matèria denominada  “violència de gènere”

2.4.a Dissenyar una programació realista

2.4.b Propostes i activitats

 

CURS SEMIPRESENCIAL (30H)


-Part presencial (o virtual, segons covid): 10 hores. Dies: 15, 22, 29 d’abril i 6 de maig. Horari presencial: de 18:00 a 20:30

-Part no presencial (treball actiu: anàlisis sexisme al centre, programació): 20 hores. Durant el mes d’abril i maig

 

INSCRIPCIÓ


Col·legiats/des CDLVC: 30€

Resta: 50€

Interessats/des remetre fitxa d’inscripció a cdlvalencia@cdlvalencia.org